Fostering Eco – Innovative Business Model Development in SMEs in Hospitality Industry
27 Şubat 2019 20:48

 

Koordinatörlüğünü Training 2000spc İtalya'nın yaptığı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin stratejik ortak olduğu "2018-1-IT01-KA202-006788 Fostering Eco – Innovative Business Model Development in SMEs in Hospitality Industry" toplantısı 22-23 Aralık tarihlerinde İtalya’nın Fano şehrinde yapıldı. Toplantıda proje ile ilgili her bir ortağın  projeye sunacakları katkıları, çıktıların içerikleri ile görüşler tartışılmıştır. Toplantıya Anakara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ganite KURT, Prof. Dr. Muharrem TUNA katılmışlardır.