İç Kontrol Eylem Planı
 1. GİRİŞ
 2. YÜKSEKOKULUMUZUN TANITIMI
 3. MİSYON - VİZYON
 4. ÖRGÜT YAPISI (TEŞKİLAT ŞEMASI)
 5. GÖREV ve YETKİ TANIMLAMALARI
  • Müdür
  • Yüksekokul Kurulu
  • Yüksekokul Yönetim Kurulu
  • Müdür Yardımcıları
  • Yüksekokul Sekreteri
  • Bölüm Başkanı
  • Öğretim Elemanları
  • Müdür - Müdür Yardımcısı Sekreterliği
  • Bilgi İşlem Ders ve Sınav Programları
  • Ayniyat Birimi
  • Haberleşme Birimi
  • İç Hizmetler
  • Muhasebe Birimi
  • Öğrenci İşleri
  • Personel Görev Dağılımları
  • Personel Görev Tanım Formları

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI RAPORLARI

 1. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu İç Kontrol Raporu

KAMU HİZMETLERİ SUNUMU

 1. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Kamu Hizmet Envanteri Tablosu
 2. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Kamu Hizmet Standartları Tablosu