Tarihçe

Kökeni 1968 yılına dayanan okulumuz, Özel Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu adı altında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış; 1971 yılında devletleştirme sürecinde Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlanmıştır. 1974 yılında ise ismi değişmiş ve Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu adını almıştır. 1982 yılında akademiden üniversiteye geçiş sürecinde, 2547 sayılı yasa ile okulumuzun faaliyetlerine son verilmiştir.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bakanlar Kurulunun 12.05.2008 tarihli ve 13689 sayılı kararı ile kurulmuş ve kuruluş kararnamesi 12.06.2008 tarih ve 26904 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanmıştır.

Bugüne kadar 4500 civarında mezun veren okulumuz öğrencilerinin, bankalarda ve sigorta şirketlerinde staj görerek uygulamaya dönük yetiştirilmeleri banka ve sigorta kurumlarınca olumlu değerlendirilmektedir.

Dileğimiz, mezun olan öğrencilerimizin mezun oldukları ihtisas bölümleri gereği ilgili kurumlara girebilmeleri için gerekli girişimin yapılması ve ilgili kurumlarla yakın iletişime girilmesinin sağlanmasıdır.